Flanes / Robotika takyk bölegi

Gysga düşündiriş:


 • Bölümiň ady:Flanes / Robotika takyk bölegi
 • Material:45 #
 • Faceerüsti akym:Poslama garşy, poslama garşy ýag
 • Esasy gaýtadan işlemek:Aýlanyş / enjam merkezi
 • MOQ:Ualyllyk islegleri we önümiň ömrüni meýilleşdiriň
 • Enjamyň takyklygy:± 0.03mm
 • Esasy nokat:Highokary güýç we ýokary takyklygy üpjün ediň
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Robot flanes bölekleri, adatça ýokary güýçli we berk berkligi bolan ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Robotyň agramyna we momentine we goşmaça enjamlaryna çydap bilerler, ulgamyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün edip bilerler we dürli amaly ssenariýalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli görnüşli robotlary we goşmaça enjamlary birikdirip bilerler. Robotyň aýratynlyklary we çeýeligi flanes komponentleri dürli amaly ssenariýalaryň we meseleleriň zerurlyklaryna uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär we robot ulgamyny giňeltmek we funksiýany gowulandyrmak üçin möhüm baglanyşyk we interfeýs serişdeleri bilen üpjün edýär.

  Arza

  Robot flanes bölekleriniň esasy ulanylyşy, roboty gurallar, datçikler, ahyrky effektler we ş.m. ýaly dürli goşmaça enjamlar bilen birikdirmekdir. Dürli amallara we funksiýalara ýetmek üçin doly robot ulgamy.

  Highokary takyklyk enjamlaryny özbaşdak işlemek

  Enjam prosesi Materiallar görnüşi Tamamlamak opsiýasy
  CNC Milling
  CNC öwrüm
  CNC üweýji
  Takyk sim kesmek
  Alýumin garyndysy A6061 , A5052,2A17075 we ş.m. Plastinka Galvanizli, altyn örtük, nikel örtük, Chrome örtük, sink nikel garyndysy, titanium örtük, Ion örtük
  Poslamaýan polat SUS303 , SUS304 , SUS316 , SUS316L , SUS420 , SUS430 , SUS301 we ş.m. Anodlaşdyrylan Gaty okislenme, arassalanan anodlaşdyrylan, reňk anodlaşdyrylan
  Uglerod polat 20 # 、 45 # we ş.m. Örtük Gidrofil örtük 、 Gidrofob örtük acu Wakuum örtük Car Uglerod ýaly göwher (DLC) V PVD (Altyn TiN; Gara: TiC, Kümüş: CrN)
  Volfram polat YG3X, YG6, YG8, YG15, YG20C, YG25C
  Polimer material PVDF 、 PP 、 PVC 、 PTFE 、 PFA 、 FEP 、 ETFE 、 EFEP 、 CPT 、 PCTFE 、 PEEK Polishing Mehaniki ýalpyldawuk, elektrolitiki ýalpyldawuk, himiki ýalpyldawuk we nano ýalpyldawuk

  Gaýtadan işlemek mümkinçiligi

  Tehnologiýa Maşyn sanawy Hyzmat
  CNC Milling
  CNC öwrüm
  CNC üweýji
  Takyk sim kesmek
  Bäş okly enjam
  Dört ok gorizontal
  Dört ok dik
  Gantry enjamlary
  Speokary tizlikli buraw maşynlary
  Üç ok
  Esasy gezelenç
  Pyçak iýmitlendiriji
  CNC torna
  Dik çyzyk
  Uly suw degirmeni
  Uçar üwürmek
  Içerki we daşarky üweýiş
  Takyk ylgaw simleri
  EDM amallary
  Sim kesmek
  Hyzmat çäkleri: Prototip we köpçülikleýin önümçilik
  Çalt eltip bermek: 5-15 gün
  Takyklygy: 100 ~ 3μm
  Tamamlaýar: Talap üçin ýöriteleşdirilen
  Ygtybarly hil gözegçiligi: IQC, IPQC, OQC

  GPM hakda

  GPM Intelligent Technology (Guangdong) Ltd., hasaba alnan maýasy 68 million ýuana, dünýä önümçilik şäheri - Dongguan şäherinde 2004-nji ýylda döredildi.Zawodyň meýdany 100,000 inedördül metr, 1000+ işgäri, gözleg we barlag işgärleri 30% -den gowrak boldy.Takyk gurallar, optika, robot, täze energiýa, biomedikal, ýarymgeçiriji, ýadro energiýasy, gämi gurluşygy, deňiz in engineeringenerçiligi, howa we beýleki ugurlarda takyk bölekleri enjamlar we gurnama bilen üpjün edýäris.GPM, şeýle hem, Japaneseaponiýanyň tehnologiýa gözleg merkezi we nemes satuw bölümi bolan halkara köp dilli senagat hyzmat ulgamyny döretdi.

  GPM-de ISO9001, ISO13485, ISO14001, IATF16949 ulgam şahadatnamasy, Milli ýokary tehnologiýaly kärhananyň ady bar.Ortaça 20 ýyllyk tejribesi we ýokary derejeli enjam enjamlary we ýokary hilli dolandyryş ulgamy bolan köp milletli tehnologiýa dolandyryş toparyna esaslanyp, GPM ýokary derejeli müşderiler tarapyndan hemişe ynam we öwgä eýe boldy.

  Freygy-ýygydan soralýan soraglar

  1. Sorag: Haýsy bölekleri gaýtadan işläp bilersiňiz?
  Jogap: Metal, plastmassa we keramika ýaly materiallardan ýasalan dürli bölekleri gaýtadan işläp bileris.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda işlemegi ýerine ýetirmek üçin müşderi tarapyndan berlen dizaýn çyzgylaryna berk eýerýäris.

  2. Sorag: Önümçiligiň gurşun wagty näçe?
  Jogap: Önümimiziň öňdebaryjy wagty bölekleriň çylşyrymlylygyna, mukdaryna, materialyna we müşderiniň talaplaryna bagly bolar.Adatça, adaty bölekleriň önümçiligini iň çalt 5-15 günüň içinde tamamlap bileris.Gyssagly işlemek kyn çylşyrymly meseleler we önümler üçin eltip beriş wagtyny gysgaltmaga synanyşyp bileris.

  3. Sorag: Bölekler degişli standartlara laýyk gelýärmi?
  Jogap: Hiliň hilini üpjün etmek üçin önümçilik döwründe berk hil gözegçilik çäreleri we gözleg standartlary kabul edýäris.

  4. Sorag: Önümçilik nusgalaryny hödürleýärsiňizmi?
  Jogap: Hawa, nusga önümçilik hyzmatlaryny hödürleýäris.Müşderiler bize dizaýn çyzgylary we nusga talaplary bilen üpjün edip bilerler, we önümçiligi we gaýtadan işlemegi amala aşyrarys we nusgalaryň müşderileriň talaplaryna we standartlaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin synag we gözleg geçireris.

  5.Sorag: Awtomatiki usulda işlemek mümkinçilikleriňiz barmy?
  Jogap: Hawa, önümçiligiň netijeliligini we takyklygyny ýokarlandyryp biljek dürli ösen awtomatlaşdyrylan enjamlarymyz bar.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin enjamlary we tehnologiýalary yzygiderli täzeläp durýarys.

  6. Sorag: Satuwdan soň haýsy hyzmatlary hödürleýärsiňiz?
  Jogap: Satuwdan soňky hyzmatlary, şol sanda önümi gurnamak, işe girizmek, tehniki hyzmat etmek we bejermek ýaly hyzmatlary hödürleýäris, şeýle hem müşderileriň iň oňat ulanyjy tejribesini we önüm bahasyny almagyny üpjün etmek üçin tehniki goldaw we görkezme berýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň