Maýa / takyk gurallar bölegi

Gysga düşündiriş:


 • Bölümiň ady:Ok / takyk gurallar bölegi
 • Material:12L14
 • Faceerüsti akym:N / A
 • Esasy gaýtadan işlemek:CNC Týuring
 • MOQ:Ualyllyk islegleri we önümiň ömrüni meýilleşdiriň
 • Enjamyň takyklygy:± 0,006mm
 • Esasy nokat:Highokary güýç, ýokary takyklyk we seýsmiki öndürijiligi üpjün ediň
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Maý bölekleri mehaniki enjamlaryň aýrylmaz bölegidir.Geçiriji enjamlary we ýük göteriji iş böleklerini birleşdirýärler we aýlaw momentini geçirmek, iş böleklerini götermek, goldaw güýji we signallary geçirmek ýaly köp möhüm funksiýalara eýedir.Dürli senagat önümçilik meýdanlarynda, maşyn öndürmek meýdanlarynda we durmuş enjamlary pudaklarynda giňden ulanylýar.

  Dürli ýüklere görä, şahlary aýlanýan şahalara, pyçaklara we geçiriji şahalara bölmek mümkin.Aýlanýan şah, egilmek pursatyny we işleýiş momentini göterýär;eplenç diňe egilmek pursatyny berýär;geçiriji wilka diňe egilme pursatyny däl-de, tork göterýär (ýa-da egilmek pursaty gaty az).Okuň görnüşine baglylykda, krank mil aýlanyş hereketini we iki taraplaýyn hereketi biri-birine öwrüp bilýär, göni şahanyň ýönekeý görnüşi we stres konsentrasiýasynyň az çeşmesi bar we köplenç pyçaklar we geçiriji şahlar üçin ulanylýar;basgançakly şahalar köplenç ýygnamak we ýerleşdirmek aňsat bölekler üçin ulanylýar.ok.

  Arza

  Mil bölekleri dürli mehaniki enjamlarda we gurallarda giňden ulanylýar, şol sanda aşakdaky taraplar bilen çäklenmeýär:

  Awtoulag pudagy: Maý bölekleri bölekler, hereketlendiriji şahlar, geçiriji şahlar, reduktor şahlary we ş.m. hökmünde ulanylýar.

  Mehaniki enjamlar: Maý bölekleri, gurallar, hereketlendirijiler, janköýerler, nasoslar we ş.m. ýaly dürli mehaniki enjamlaryň geçiriş ulgamlarynda ulanylýar.

  Aerokosmos senagaty: Şahta bölekleri uçar, uçar we raketa ýaly howa giňişliginiň enjamlarynyň aýlanýan bölekleri hökmünde ulanylýar.

  Elektron enjamlar: Elektrik enjamlary gaty enjamlar, optiki diskler, printerler we ş.m. ýaly elektron enjamlaryň mehaniki gurluşynda ulanylýar.

  Gural öndürmek: Elektrik gurallary, el gurallary we ş.m. ýaly dürli gurallaryň geçirişinde we aýlanýan böleklerinde ulanylýar. Gysgaça aýdanymyzda, şaý bölekleri dürli ugurlarda möhüm rol oýnaýar we dürli mehaniki geçiriş, goldaw we aýlanmak üçin ulanylýar. enjamlar we gurallar.

  Highokary takyklyk enjamlaryny özbaşdak işlemek

  Enjam prosesi Materiallar görnüşi Tamamlamak opsiýasy
  CNC Milling
  CNC öwrüm
  CNC üweýji
  Takyk sim kesmek
  Alýumin garyndysy A6061 , A5052,2A17075 we ş.m. Plastinka Galvanizli, altyn örtük, nikel örtük, Chrome örtük, sink nikel garyndysy, titanium örtük, Ion örtük
  Poslamaýan polat SUS303 , SUS304 , SUS316 , SUS316L , SUS420 , SUS430 , SUS301 we ş.m. Anodlaşdyrylan Gaty okislenme, arassalanan anodlaşdyrylan, reňk anodlaşdyrylan
  Uglerod polat 20 # 、 45 # we ş.m. Örtük Gidrofil örtük 、 Gidrofob örtük acu Wakuum örtük Car Uglerod ýaly göwher (DLC) V PVD (Altyn TiN; Gara: TiC, Kümüş: CrN)
  Volfram polat YG3X, YG6, YG8, YG15, YG20C, YG25C
  Polimer material PVDF 、 PP 、 PVC 、 PTFE 、 PFA 、 FEP 、 ETFE 、 EFEP 、 CPT 、 PCTFE 、 PEEK Polishing Mehaniki ýalpyldawuk, elektrolitiki ýalpyldawuk, himiki ýalpyldawuk we nano ýalpyldawuk

  Gaýtadan işlemek mümkinçiligi

  Tehnologiýa Maşyn sanawy Hyzmat
  CNC Milling
  CNC öwrüm
  CNC üweýji
  Takyk sim kesmek
  Bäş okly enjam
  Dört ok gorizontal
  Dört ok dik
  Gantry enjamlary
  Speokary tizlikli buraw maşynlary
  Üç ok
  Esasy gezelenç
  Pyçak iýmitlendiriji
  CNC torna
  Dik çyzyk
  Uly suw degirmeni
  Uçar üwürmek
  Içerki we daşarky üweýiş
  Takyk ylgaw simleri
  EDM amallary
  Sim kesmek
  Hyzmat çäkleri: Prototip we köpçülikleýin önümçilik
  Çalt eltip bermek: 5-15 gün
  Takyklygy: 100 ~ 3μm
  Tamamlaýar: Talap üçin ýöriteleşdirilen
  Ygtybarly hil gözegçiligi: IQC, IPQC, OQC

  GPM hakda

  GPM Intelligent Technology (Guangdong) Ltd., hasaba alnan maýasy 68 million ýuana, dünýä önümçilik şäheri - Dongguan şäherinde 2004-nji ýylda döredildi.Zawodyň meýdany 100,000 inedördül metr, 1000+ işgäri, gözleg we barlag işgärleri 30% -den gowrak boldy.Takyk gurallar, optika, robot, täze energiýa, biomedikal, ýarymgeçiriji, ýadro energiýasy, gämi gurluşygy, deňiz in engineeringenerçiligi, howa we beýleki ugurlarda takyk bölekleri enjamlar we gurnama bilen üpjün edýäris.GPM, şeýle hem, Japaneseaponiýanyň tehnologiýa gözleg merkezi we nemes satuw bölümi bolan halkara köp dilli senagat hyzmat ulgamyny döretdi.

  GPM-de ISO9001, ISO13485, ISO14001, IATF16949 ulgam şahadatnamasy, Milli ýokary tehnologiýaly kärhananyň ady bar.Ortaça 20 ýyllyk tejribesi we ýokary derejeli enjam enjamlary we ýokary hilli dolandyryş ulgamy bolan köp milletli tehnologiýa dolandyryş toparyna esaslanyp, GPM ýokary derejeli müşderiler tarapyndan hemişe ynam we öwgä eýe boldy.

  Freygy-ýygydan soralýan soraglar

  1.Sorag: Haýsy materiallary gaýtadan işlemek hyzmatlaryny hödürleýärsiňiz?
  Jogap: Metallar, plastmassa, keramika, aýna we başgalary öz içine alýan materiallar üçin işleýiş hyzmatlaryny hödürleýäris.Önümleri gaýtadan işlemek üçin müşderileriň talaplaryna esaslanyp iň amatly materiallary saýlap bileris.

  2. Sorag: Mysal üçin gaýtadan işlemek hyzmatlaryny hödürleýärsiňizmi?
  Jogap: Hawa, nusga işleýiş hyzmatlaryny hödürleýäris.Müşderiniň talaplarynyň we ülňüleriniň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin talaplara laýyklykda synag we gözden geçiriş işlerini geçireris.

  3.Sorag: Işlemek üçin awtomatlaşdyryş mümkinçilikleriňiz barmy?
  Jogap: Hawa, enjamlarymyzyň köpüsi önümçiligiň netijeliligini we işleýiş takyklygyny ýokarlandyrmak üçin işlemek üçin awtomatlaşdyryş mümkinçilikleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Şeýle hem, müşderileriň üýtgeýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ösen işleýiş enjamlaryny we tehnologiýalaryny yzygiderli hödürleýäris.

  4.Sorag: Önümleriňiz degişli standartlara we şahadatnamalara laýyk gelýärmi?
  Jogap: Hawa, önümlerimiz ISO, CE, ROHS we başgalar ýaly degişli milli we halkara ülňülere laýyk gelýär.Önümleriň standart we sertifikat talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin önüm öndürmek prosesinde giňişleýin synag we gözleg geçirýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň